Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Фінансовий контролінг в ТОВ "Добробут"

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26  

План
Вступ…………………………………………………………………………3
Розділ І.Необхідність і основні завдання фінансового контролінгу……..5
1.1.Сутність та функції фінансового контролінгу………………………5
1.2.Система раннього попередження та реагування: основні завдання та порядок організації…………………………………………………………13
1.3.Методи фінансового контролінгу………………………………….16
Розділ ІІ. Аналіз сильних і слабких місць на ТОВ «Добробут»………..23
2.1. Оцінка сильних і слабких місць у фінансовій сфері ТОВ «Добробут»……………………………………………………………………….23
2.2. Необхідність координації різних функціональних блоків на підприємстві ТОВ «Добробут»…………………………………………………32
Розділ ІІІ. Основні проблеми та шляхи вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства ТОВ «Добробут»……………………….39
3.1.Зміст та завдання управління фінансами підприємства………….39
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства……………………………………………………………………..44
Висновки……………………………………………………………………48
Список використаної літератури………………………………………….50
Вступ
Контролінг – концепція економічного управління підприємством, спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку. Метою постановки системи контролінгу є побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень.Основними завданнями контролінгу є:
§ оптимізація системи управління організаційною структурою компанії;
§ організація ефективної системи обліку фінансово-господарських операцій і результатів діяльності;
§ впровадження систем планування, бюджетування, контролю й аналізу діяльності;
§ забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи компанії;
§ автоматизація систем обліку і управління компанією.
Впровадження системи контролінгу на підприємстві надає цілий ряд переваг керівництву компанії та її співробітникам, наприклад, її реалізація дозволяє:
1.керівникові підприємства:
1) реально оцінити рівень фінансової стабільності та потенціал компанії;
2) передбачити перспективи розвитку компанії та одразу прийняти стратегічно слушне рішення, що сприятиме підвищенню конкуренто здатності підприємства;
3) отримувати оперативну й достовірну інформацію про поточний стан основних показників діяльності компанії в зручному вигляді;
4) забезпечити зацікавленість не лише керівництва, а й інших співробітників у реалізації стратегічної мети та завдань компанії;
2.фінансовому директорові та головному бухгалтеру:
§ здійснювати бухгалтерський, управлінський, податковий облік та оперативне планування;
§ регулярно порівнювати планові показники з фактичними, оперативно впливати на ситуацію та своєчасно реагувати у разі наявності значних відхилень;
§ формувати бухгалтерські, податкові та управлінські звіти в поточному режимі;
§ моделювати різні варіанти розвитку ринку та бізнесу за принципом «Що буде, якщо…?»;
Слід зазначити, що в Україні контролінгу приділяється не досить уваги, хоча причин для його активного запровадження достатньо, зокрема:

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама