Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Господарство Правобережної та Західної України у другій половині XVII-XVIII ст.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14  

Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський національний університет
Факультет додаткових професій
Реферат
з курсу: економічної історії
тема: Господарство Правобережної та Західної України у другій половині XVII-XVIII ст.
м.Дніпропетровськ
2005
Зміст
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.Зміни в аграрних відносинах та сільському господарстві . . . . . .2
2.Зрушення в промисловому виробництві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.Формування внутрішнього і зовнішнього ринку . . . . . . . . . . . . 16
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Використана література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Вступ
У другій половині XVII ст. в Україні спостерігалось різке загострення соціально-політичної боротьби та посилення втручання сусідніх держав, передусім Московії і Польщі, у внутрішні справи України, що призвело до її розчленування на Правобережжя та Лівобережжя. Фактичний поділ України між Московською державою і Польщею було закріплено Андрусівським перемир`ям (1667) та Вічним миром (1686). Внаслідок цього українські землі протягом майже трьох століть залишалися поділеними між сусідніми державами. А Західна Україна взагалі була поділена на окремі частини між Реччю Посполитою (Галичина), Молдавським князівством (Північна Буковина), Угорщиною (Закарпатська Україна).
Метою даного реферату є докладне вивчення особливостей розвитку господарства Правобережної та Західної України у другій половині XVII-XVIII століття. Для досягнення цієї мети було поставлено ряд задач:
1) виявити характер земельних відносин;
2) визначити особливості ведення сільського господарства;
3) проаналізувати розвиток промислового виробництва (ремісництва і мануфактурного виробництва);
4) дослідити формування внутрішнього і зовнішнього ринку регіонів.
Ефективне виконання поставлених задач дозволить відтворити комплексну характеристику господарства Правобережної і Західної України у досліджуваний період.
1.Зміни в аграрних відносинах та сільському господарстві
Протягом другої половини ХУІІ-ХУШ ст. в зе­мельних відносинах на Правобережжі та західноукраїнських землях відбулися істотні зміни. У Ру­ському, Белзькому воєводствах збереглося феодальне землеволодіння. Однак значна частина земель була спустошена і не використовувалася. Землі Подні­пров'я від Києва до Чигирина обезлюдніли. Подільські землі спустошувалися набігами татар. У Волинському воєводстві та північно-східній частині Київського воєводства феодальне землеволодіння значно зменшилося, зокрема у Київському чисе­льність шляхти з 1648р. по 1683 р. скоротилася із 380 до 260, а магнатів — до 15 родин.
З відновленням козацтва на Правобережжі (рішення польського сейму 1685 р.) почалася народна колонізація земель на південь від р. Рось. Пересе­ленці з Лівобережної України, Полісся, Волині, Галичини, Молдавії запису­вались у козаки, займали та освоювали землі, хто скільки міг. Формувалося козацьке та селянське землеволодіння.
Після остаточного утвердження Речі Посполитої на Правобережжі (Прутський мир 1711р.) почалася магнатська колонізація земель. В перша половині XVIII ст. на Правобережній Україні повсюдно утвердилася феодальна земельна власність.
Продовжувала існувати королівська (державна), магнатська, шляхетська, церковно-монастирська власність на землю. Діяв принцип абсолютної непо­дільної спадкової шляхетської власності. Нешляхетська власність забороня­лася. Власність на землю давала право влади над підданими. Цей порядок був затверджений Конституцією 1768 р. у «Правах кардинальних» (додаток до Конституції), де було записано про непорушність влади і власності шля­хетського стану на спадкові землі та їхніх підданих. Згідно із статутними правами ці землі ніколи не могли бути відібрані чи зменшені. Під час про­дажу, оренди, застави феодальних маєтків предметом угоди була не земля, площа якої не зазначалась, а села з усіма належними їм правами, фільварка­ми, будовами, промислами, підданими та їхніми повинностями.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама