Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА
ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ
ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ
(на матеріалах закритого акціонерного товариства
«Херсонська кондитерська фабрика»)
7.050104 - Фінанси
Допущений до захисту
Виконавець студент
____________________________
_________О.В. ОЛЕФІРЕНКО
Завідувач кафедрою
«Фінансів і банківської справи »
Група 5 ФК 3
професор В.П. КУДРЯШОВ
Здав«____» _________ 2003 р.
Протокол № ____
Керівник проф.
від «__» ______________2003 р.
___________Г.А. СТАСЮК
Консультант ст. Викладач
________О.В. КАШИРСЬКИХ
Нормоконтроль проф.
___________ Г.А. СТАСЮК
ХЕРСОН 2003

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувачу кафедрою
Завідувач кафедрою
“Фінансів і банківської справи”,
“Фінансів і банківської справи”, професор
професору В.П. КУДРЯШОВУ
_____________________В.П. КУДРЯШОВ
студентки 5 курсу групи 5 ФК 3
«____» ________________________2002 р.
спеціальності 7.050104 «Фінанси»
Олефіренко Олега В’ячеславовича
З А Я В А
Прошу затвердити мені тему дипломної роботи: Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану (на матеріалах закритого акціонерного товариства «Херсонська кондитерська фабрика»)
«____» __________________ 2003 р. _____________________


УЗГОДЖЕНО:
Науковий керівник дипломної роботи
«____» __________________ 2003 р.
_______________________ __________________________
(П.І.Б.)
РЕФЕРАТ
В роботі розглянуті питання інвестиційної привабливості підприємств та установ та напрямки її покращення. З метою проведення аналізу використані дані закритого акціонерного товариства закритого типу "Херсонська кондитерська фабрика"
Результати проведеного аналізу виявили позитивну інвестиційну привабливість об`єкта дослідження, яка виражається в відповідності майже всім основним показникам інвестиційної привабливості.
Дані пропозиції по покращенню інвестиційного іміджу об’єкта дослідження. До них, зокрема, відносяться: досягнення покращення ліквідності, прискорення оборотності дебіторської заборгованості, покращення фінансової структури капіталу, більш ефективне використання власного капіталу та інше.
Розроблена модель і проведено рішення задачі на ЕОМ.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама