Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической и социальной географии

Скачать реферат:

Название: РПС Одеської області

  1     2    3    4    5    6    7    8    9  

Зміст роботи:
Вступ.
Населення і зайнятість.
Промислові потенціали і матеріало-енергетичні ресурси.
Природньо-ресурсні потенціали.
Економічні зв'язки Одеської області.
Розміщення і показники економіки сільського господарства.
Проблеми та перспективи РПС Одеської області.
Висновок.
Вступ.
Сім років Україна виступає на світовій арені, як незалежна європейська країна. Молода держава отримала у спадок громіздку і неефективну постачальну структуру основних виробничих фондів, вичерпання і збідненість доступних родовищ корисних копалин, деградацію трудового і творчого потенціалу кадрів та депресійну корозію в суспільстві.
Народне господарство переживає затяжну економічну кризу, що викликана не тільки труднощами постколоніального розвитку і втратою переходу від командно-адміністративної економіки до ринкової, а й наслідком некомпетентності керівництва та відсутністю цілісної програми стабілізації виробництва яка б відзначалася комплексністю заходів на мікро і макроекономічних рівнях.
Щоб стати рівноправним і рівно спроможним учасником загальноєвропейського процесу інтеграції та раціоналізації України необхідно:
докорінно перетворити або створити нову економічну систему перейшовши перехідний стабілізаційний період, подолавши спочатку кризу економіки;
відкритись зовнішньому світові, усунувши бар'єри, що, гальмують торгівельних, науково-технічних і культурних зв'язків з іншими країнами;
налагодити і зробити активними взаємовигідні економічні зв'язки, насамперед з країнами-партнерами.
Інакше кажучи в Україні має бути створена економічна структура, сумісна з західноєвропейською, здатна функціонувати в одній системі координат.
Розміщення продуктивних сил (РПС) - галузь економічної науки, що вивчає специфічні, просторові аспекти вияву економічних законів. Об'єктом вивчення є продуктивні сили.
Продуктивні сили - це система суб'єктивних (людина) і речових (засобів виробництва) елементів, що виражають активне ставлення людей до природи. У процесі праці освоюються природні ресурси, відтворюються умови існування людей, відбувається соціальний розвиток. Наука про розміщення продуктивних сил вивчає територіальну організацію виробництва, яка обіймає не просто розташування виробництва, але й елемент управління.
Розглядаючи РПС України, то, з одного боку, Україна - одна з найбільших держав світу за економічним потенціалом. Вона займає в Європі друге (після Росії) місце за територією й шосте за чисельністю населення. За обсягом промислового й сільськогосподарського виробництва всередині 80-х років її можна було порівнювати з Францією, Великобританією, Італією. За такими видами сировини й виробництва, як залізна й марганцева руди, чорні метали, вугілля, електроенергія, металургійне та енергетичне устаткування, цукор, соняшникова олія тощо Україна посідала одне з перших місць у Європі. У нас є висококваліфіковані наукові й виробничі кадри. З іншого боку, продукування національного продукту на душу населення істотно відстає від багатьох розвинутих країн, падає природній приріст населення. Причини такого стану мають соціально-економічний характер, що, загалом беручи, виходить за межі курсу РПС.
1. Населення і зайнятість.
В Одеській області українців 1433 тис. чол. (54,6 % усього насе­лення), росіян - 719 тис. (27,4 %), майже 430 тис. представників інших національностей (18 %): болгар - 166 тис. (6,3 %), молдаван - 144 тис. (5,5 %), євреїв - 69 тис. (2,6 %), гагаузів - 27 тис. (1,0 %), білорусів - 21 тис. (0,8 %).

  1     2    3    4    5    6    7    8    9  

Скачан: 12 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама