Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по адвокатуре

Скачать реферат:

Название: Адвокатура

  1     2    3    4    5    6    7    8    9  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
РЕФЕРАТ
СУДОВІ ПРАВООХОРОННІ
ОРГАНИ УКРАЇНИ
на тему
АДВОКАТУРА УКРАЇНИ
Виконав
Студент І курса
групи ЮР-91
Морозов Артем
В’ячеславович

Перевірив
2000
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОРГАНИЗАЦІЯ АДВОКАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. АДВОКАТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦECI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. ПРЕДСТАВНИЦТВО АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. . . . . . . . . . . . 7
10 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ . . . . . . . . . . . . . . . . 13


1. ОРГАНИЗАЦІЯ АДВОКАТУРИ
Організація та принципи діяльності адвокатури в Українській державі визначаються Законом "Про адвокатуру", прийнятим Верховною Радою України 19 грудня 1992 р.
Новий Закон суверенної України відводить адвокатурі чільне місце, маючи на меті відновити престиж цієї професії, її історичні традиції, піднести роль у сустльстві як одного з гарантів забезпечення конституційних прав i свобод громадян.
Принципи та гарантії адвокатської діяльності
За Законом адвокатура України є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземців, oci6 без громадянства, юридичних oci6, надавати їм різноманітну юридичну допомогу.
Таке визначення поняття адвокатури як правового інституту є значним кроком у напрямі визнання адвокатури як громадської організації, адже до цього часу в законодавстві не робилося акцентування на цю важливу ознаку юридичної природи адвокатури. За своєю природою вона є вільною професією, а звідси й має громадський характер. Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму i конфіденційності.
Закон про адвокатуру окремо закріплює норму, яка стосується гарантій адвокатської діяльності. Нею встановлено, що професійні права, честь i гідність адвоката охороняються законом; забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових oci6 i технічних працівників адвокатських об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. 3 цих питань вони також не можуть допитуватись як свідки.
Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди.
Забороняється прослуховування телефонних розмов адвокатів у зв'язку з оперативно-розшуковими заходами без санкції органів прокуратури.
Не допускається офіційне негативне реагування з боку правоохоронних органів (дізнання, слідства, суду) на правову позицію адвоката у справі.
Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена тільки Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва. Адвоката не можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погрожувати їi застосуванням у зв'язку з поданням юридичної допомоги громадянам та організаціям.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9  

Скачан: 4 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама